พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผบ.ทสส.

พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

ผบ.นทพ.

พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์

ผอ.สนภ.๕ นทพ.

พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ

ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
 
 
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
     ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา ฯ ซึ่งดำเนินการปรับปรุงทางลูกรัง
เป็นทางผิวจราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 2.00 กม. เส้นทาง บ.สายตรี 6 เหนือ ม.3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลออกกำลังกาย โดยจัดการแข่งขัน กีฬาแชร์บอล และเซปักตะกร้อ เพื่อให้กำลังพล
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฯ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมคณะนายทหารตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ณ ที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ครับ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลและครอบครัวทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ ฯ ครับ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการและประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ โดยจัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ บริเวณที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ครับ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ทต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ครับ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ทำพิธีประดับยศ ให้กำลังพล จำนวน 6 นาย พร้อมมอบของที่ระลึก
ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ ฯ

เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลออกกำลังกาย โดยจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตซอล และชักกะเย่อ เพื่อให้
กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามนโยบาย ของ ผบ.นทพ. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ของหน่วย ฯ ครับ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61
บก.ทท.)นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 7 ต.ค.61
พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จากนั้น พล.อ.ประวิตรฯ ได้เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ Moto GP PTT Thailand Grand Prix สนามที่ 15 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์