กิจกรรม ประจำปี งป.๕๙

เมื่อวันพุธที่ 19 ต.ค.59 บก.ทท. (นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. และ ผบ.ช.พัฒนา ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านหนองปรือ ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ตามแผนงาน/โครงการประจำปี 2560 
เมื่อวันพุธที่ 19 ต.ค.59 เวลา1730 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธาน ฯ /นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันอังคารที่ 18 ต.ค.59 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ประชุมเพื่อแจ้งนโยบายผู้บังคับบัญชา และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานแต่ละส่วนฝ่าย ณ ห้องประชุม นพค.52 ฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ต.ค.59 เวลา 1030 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับประชาชน ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศณ สำนักสงฆ์เขาลอย ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ต.ค.59 เวลา 0809 
บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. แนะนำตัวกับกำลังพล ในโอกาสปรับย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่รวมพล ลานหน้ากองบังคับการ ฯ
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 1530 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมส่วนราชการ และประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และยืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมลงนามถวายอาลัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ต.ค.59 เวลา 0815 บก.ทท.นทพ. 
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีอ่านประกาศสำนักพระราชวัง และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลดธงครึ่งเสา พร้อมนำกำลังพลยืนสงบนิ่งถวายอาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ลานหน้ากองบังคับการ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.59 เวลา 1100 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. และกำลังพลให้การต้อนรับคณะ กอฝ.คอบร้าโกลด์ 17 ประกอบด้วยคณะนายทหารฝ่ายสหรัฐอเมริกา และนายทหารฝ่ายสิงคโปร์ เข้าตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อเตรียมจัดกำลังพลเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ รร.บ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าประชุมวางแผนครั้งสุดท้าย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.59 เวลา 0930 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันตำรวจ ณ ห้องประชุม สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.59 เวลา 0830 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ชุบเครื่องหมาย และมอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพการแต่งกายให้ดูเรียบร้อย สวยงาม ณ หน้ากองบังคับการ ฯ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค.59 เวลา 1030
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบให้ นกร. ฯ ตรวจสภาพบ้านของลุงแพน แผ้วพลสง ที่ทำกระเป๋าเงินหล่นหาย แชร์ในสื่อออนไลน์ โดยเข้าพบกำนันตำบลสะแกซำ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและหาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป
เมื่อวันพุธที่ 5 ต.ค.59 บก.ทท. (นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. และ ผบ.ช.พัฒนา ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิมบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง และบ้านหนองไผ่ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ ตามแผนงาน/โครงการประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) 
เมื่อวันพุธที่ 5 ต.ค.59 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลมอบดอกไม้ให้กับ รอง.ผบ.นพค.52 ฯ ในโอกาสเดินทางมารายงานตัวไปรับหน้าที่ รอง ผบ.นพค.13 ฯ จว.เพชรบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 4 ต.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ช.พัฒนา ฯ เริ่มดำเนินการรื้ออาคาร บก.หลังเก่า เพื่อเตรียมการซ่อมแซมปรับปรุง
เมื่อวันพุธที่ 28 ก.ย.59 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ นกร.นพค.52 ฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันอังคารที่ 27 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ชุดผสมเทียม ฯให้บริการผสมเทียมโคให้กับราษฎร บ้านโคกสัมพันธ์ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.59 เวลา 1000 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยหน่วยได้จัดช่างตัดผมให้บริการประชาชน ณ รร.ยายคำ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.59 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ในปี งป.59 และมอบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลที่มีผลประเมินการฝึกอบรมการปฏิบัติงานผสมเทียมโค นทพ. ผ่านเกณฑ์วัดผลดีเด่น อันดับ 1 ณ กองบังคับการ ฯ
เมื่อวันพฤหัสที่ 22 ก.ย.59 เวลา 1500 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบกระเช้าของขวัญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มราษฏรที่หน่วยส่งเสริม ให้กับนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่เกษียณอายุราชการ ในปี งป.59 ณ ห้องทำงานนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อพุธที่ 21 ก.ย.59 เวลา 1100
บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รยบ.สัมภาระเครน และรถไถนาเบลารุส ขนย้ายต้นไม้ที่ถูกลมพัดล้มกีดขวางการจราจร เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ ณ บริเวรใกล้สามแยกหน้า รพ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย.59 เวลา 1000 
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับ ทต.พนมรุ้ง ,ครู นักเรียน รร.พนมรุ้งสถานีรายงานเขาพนมรุ้ง และ สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดลง โดยกวาดทำความสะอาด เก็บขยะ และแจกจ่ายน้ำดื่ม
บรรจุขวดและถุง ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย บ้านดอนหนองแหน ม.1 และบ้านห้วย ม.8 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย.59 เวลา 0930 
บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมจัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับ รร.พนมรุ้ง,ทต.พนมรุ้ง,สภ.เฉลิมพระเกียรติและสถานีรายงานเขาพนมรุ้ง โดย ผบ.นพค.52 ฯ 
เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี ณ ตลาดอาคารสวัสดิการ นพค.52 เทศบาลพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 19 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ช.พัฒนา นพค.52 สนภ.5 นทพ. เริ่มดำเนินการโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองปรือ บ้านโคกใหม่ ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.59 เวลา 0900
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ.จัดส่งนักเรียน จากโรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บร. เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์ นทพ. ณ บก.นทพ.และร่วมพิธีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จว.นนทบุรี
เมื่อวันพุธที่ 14 ก.ย.59 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย นพค.52 ฯ / ศบภ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับส่วนราชการขนย้ายสิ่งของ/สัตว์เลี้ยงสู่พื้นที่ปลอดภัย และขนส่ง/จัดเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนของราษฎร พร้อมใช้รถตักเปิดทางน้ำ และพบปะเยี่ยมเยียนสร้างความอุ่นใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านดอนหนองแหนบ้านดอนไม้ไฟ และบ้านห้วย ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บรีรัมย์
เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 0900 
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 ฯ / ศบภ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณะภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านกองพระทราย ต./อ.ปะคำ จว.บุรีรัมย์ โดยจัดเรียงกระสอบทรายเพื่อกั้นทางน้ำไหลเข้าบ้านเรือนราษฎร และเปิดเส้นทางให้ราษฎรสัญจรไปมาได้ ซึ่งได้เตรียมแผนช่วยเหลือ และประสานผู้นำชุมชน หากเกิดภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ในห้วงสัปดาห์นี้
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.
มอบให้ ช.พัฒนา ฯ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 70x70 ลึก 4 ม. ตามแผนงานโครงการประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) ณ ม.3 บ้านลุงไผ่ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันพุธที่ 7 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ชุดผสมเทียม ฯ ให้บริการผสมเทียมโคให้กับราษฎร บ้านเก็ม /บ้านโคกสูง ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์
เมื่อวันพุธที่ 7 ก.ย.59 
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วชมสาธิตการฝึกบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำความรู้มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ณ ร.21 รอ. ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ชลบุรี
เมื่อ 1 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.จัดกำลังพลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.และคณะในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และอาคารบริการบ้านน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จว.ชัยภูมิ ณ บริเวณปั้ม ปตท.สระบุรีอ.ด่านขุนทด / อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา

เมื่อ 30 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ(เพิ่มเติม)ปี 61 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 30 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ชุดผสมเทียม ฯให้บริการผสมเทียมโคให้กับราษฎร บ้านเกษตรพัฒนา บ้านโคกหัวเสือ ต.ยายแย้มวัฒนา และแก้ปัญหาแม่วัวน้ำนมไม่ไหลหลังคลอด บ.โคกใหญ่ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 30 ส.ค.59 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน,สาธารณสุขและพัฒนาการ อ.เฉลิมพระเกียติ จว.บุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงผลิตน้ำดื่ม นพค.52 ฯ
เพื่อนำแนวทางไปบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มภายในชุมชน

เมื่อ 24 ส.ค.59 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)
โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ออกให้บริการโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ โดยหน่วย ฯ ออกให้บริการตัดผมให้กับประชาชน บ้านโคกโพธิ์ ม.14 ต.อีสานเขต 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 

เมื่อ 20 ส.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบประกาศนียบัตรให้กับ คณะกรรมการประกวด ร้อยแก้ว,ร้อยกรอง,การจัด นิทรรศการ พร้อมเยี่ยมชม จุดแนะแนวของสถาบันต่างๆ และอำนวยการจัดโครงการ สานฝันวัยใส ณ หอประชุม ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อ 16 ส.ค.59 เวลา 0900 
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 12 ส.ค.59 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ผบ.ช.พัฒนา ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธี ฯ 
หน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 11 ส.ค.59 เวลา 0830 
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบพันธุ์ปลา ให้กับ อบต.ปะทัดบุ อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ เพื่อนำไปปล่อยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ หน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อ 10 ส.ค.59 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับ ทต.บึงเจริญ,ส่วนราชการ,นักเรียน และ ประชาชน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง- ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว  ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 10 ส.ค.59 เวลา 0800 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.พร้อม รอง ผบ.นพค.52ฯ ร่วมพิธี ฯ และมอบของขวัญ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 ณ หอประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ 9 ส.ค.59 เวลา 1300 
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ช.พัฒนา ฯในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบผลิตน้ำประปา ณ บริเวณรอบและภายในวัดบ้านหนองตะครอง ต.หนองตะครองอ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 9 ส.ค.59 เวลา 1000 
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับ ทต.หนองตะครอง,ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ         ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ บริเวณหนองตะเข้ ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 3 ส.ค.59 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) 
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดย รพ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ จัดวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย ฯ
ณ บริเวณกองบังคับการ ฯ

เมื่อ 22 มิ.ย.59 เวลา 1030
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกับ อบต.อีสานเขต เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมมอบขนมให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ณ บ้านโคกยาง ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 21 มิ.ย.59 เวลา 1030 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ฝึกทบทวนและตรวจยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ณ ลานหน้า บก.นสน.ฯ 

เมื่อ 15 มิ.ย.59 เวลา1809 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล บวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 9 มิ.ย.59 เวลา 0930
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบอาหารสุกร(เพิ่มเติม) ให้กับราษฎรที่ร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน ประจำปี งป.59 จำนวน 15 ราย รวม 80 ถุง ณ ห้องประชุม ทต.หนองตะครอง  อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 8 มิ.ย.59 เวลา1000 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร รอง ผบ.ทสส.(2) และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์ ณ บก.นพค.52 ฯ พร้อมเยี่ยมชมฐานผลิตพันธุ์ปลา
ของหน่วย ฯ

เมื่อ 1 มิ.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบให้ นกร.ฯ พร้อมกำลังพล นำสินค้าของ นขต.สนภ.5 นทพ.ร่วมจำหน่ายตามโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ณ อาคารอเนกระสงค์ บก.ทท.

เมื่อ 27 พ.ค.59 เวลา 0630 
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้รอง ผบ.นพค.52 ฯ เป็นผู้แทนรับคณะ รอง ผบ.ทสส. ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

เมื่อ 25 พ.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. สนับสนุนรถรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านบุวิทยาสรรค์ เพื่อไปร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สำนักสงฆ์
วัดเขาปลายบัด ฯ

เมื่อ 3 เม.ย.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5.นทพ. พร้อม รอง ผบ.ฯ ร่วมปั่นจักรยานในรายการ พนมรุ้ง ไบค์ เดย์ ระยะทาง 22 กม. ณ เขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ  จว.บุรีรัมย์ 
เมื่อ 2 เม.ย.59 เวลา 1530
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5.นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ณ เขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 2 เม.ย.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5.นทพ. ร่วมพิธีปลูกป่า โครงการปลูกป่าในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 31มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5.นทพ. มอบให้ชุด ศบภ.นพค.52 ฯ่ ร่วมกับส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ สังเกตุการณ์ และประเมินในการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559 ณ บริเวณสามแยกตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 25 มี.ค.59 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5.นทพ. พร้อมส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 25 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5.นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหินลาดร่วมใจ รักษาคลองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตวัชพืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา และได้สนับสนุนรถขุดตัก(แขนยาว) พร้อมกำลังพล ณ ลำห้วยเสว
บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 
เมื่อ 24 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับ สนภ.5 นทพ. นพค.51,53,54,55,56 จัดกำลังพลพร้อมกับส่วนราชการอื่นๆ จำหน่ายสินค้าในกิจกรรมตลาดชุมชนทหาร ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 22 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ ตรวจสอบและอำนวยการดับไฟป่า บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ โดยจัดรถดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง(ทอ.), ทต.พนมรุ้ง และประสานส่วนราชการใกล้เคียง 
ร่วมกันดับไฟป่าดังกล่าว เบื้องต้นไฟเริ่มสงบ คาดว่าสามารถควบคุมเพลิงได้

เมื่อ 22 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบให้ รองผบ.นพค.52 ฯ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ให้โทษและอื่นๆ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อ16 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5นทพ.พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ท.ชัยยันต์. จิตต์ทา รอง หน.ฝกร.ศบท.(1)และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ
เมื่อ16 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล นำคณะ ผบ.นกส.5 ฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานผสมเทียม ณ สถานีผสมเทียม นพค.52 ฯ พร้อมเดินทางไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงและการส่งเสริมของ นทพ. ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านโคกหัวเสือ ต.ยายแย้มวัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 10 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อม รอง ผบ.นพค.52 ฯ เข้าพบนายอำเภอเฉลิมพระเกียรตฺิพร้อมมอบแหนมที่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยกำลังพลของหน่วย เพื่อการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 9 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยประจำปี 2559 ณ สถานที่จำลองเหตุการณ์บ้านโคกกะลอ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 7 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งแหล่งน้ำดิบตื้นเขิน และน้ำบาดาลไม่เพียงพอ สำหรับนำมาผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านตะโก ต.อิสานเขตฯ และบ้านโคกใหญ่ 
ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 4 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร
เมื่อ 4 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมพิธีเปิดหอธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดี โดยมี ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ บ้านโนนศิลา ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา และม.4,5,7 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 2 มี.ค.59  
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อม รอง ผบ.นพค.52 ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน รอง ผบ.มทบ.26 พร้อมมอบแหนมที่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยกำลังพลของหน่วย เพื่อการประสานความร่วมมือในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสต่อไป ณ บก.มทบ.26 อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 2 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. สนับสนุนรถขุดตัก(แขนยาว) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ มทบ.26 ,ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางการไหลของลำน้ำเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ ลำห้วยจระเข้มาก ต.อิสาณ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ 
เมื่อ 1 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบลูกสุกรพร้อมอาหารสุกร ให้กับราษฎรที่ร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 ราย ๆ ละ 3 ตัว รวม 24 ตัว ณ ห้องประชุม ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 1 มี.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ.เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์ 
รอง ผอ.สนภ.5 นทพ. ซึ่งเป็นผู้แทน ผอ.สนภ.5 ฯในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานผลิตพันธุ์ปลา และให้คำแนะนำในการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของ ผบ.นทพ. และคณะ ณ กองบังคับการ และ ฐานผลิตพันธุ์ปลา ฯ
เมื่อ 29 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.ให้การต้อนรับ ผอ.กบก.สสร.กบ.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมตรวจผลการดำเนินงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล ณ กองบังคับการหน่วย ฯ
เมื่อ 23 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบทุนการศึกษาของกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับบุตรธิดาของกำลังพล ณ กองบังคับการ ฯ 
เมื่อ 23 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52สนภ.5 นทพ.มอบให้ รอง ผบ.นพค.52ฯเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติดเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559ณ ศูนย์การเรียนรู้ นพค.52 ฯ
เมื่อ 19 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 2 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษา
ดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้ นพค.52 ฯ พร้อมทั้งได้สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ
เมื่อ 18 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติดเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมทต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 17 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. และ ผบ.นพค.52 สนภ 5 นทพ. มอบทุนอาหารกลางวัน หร้อมแจกขนมและนมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 17 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ 5 นทพ.พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ.ในโอกาสเดินทางมาตรวจ พื้นที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และเตรียมแผน การติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) ในพื้นที่ ทต.หนองตะตรอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 15 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ 5 นทพ. นำกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ มหาชาติ พร้อมทำบุญขวัญข้าว ณ สำนักสงฆ์เขาลอย ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 9 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.อนุมัติและตรวจเยี่ยม การดำเนินการเปลี่ยนสารกรอง และอุปกรณ์ในเครื่องผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO ของโรงผลิตน้ำดื่ม นพค.52 เพื่อให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้บริการ เพื่อเป็นสวัสดิการและบรรจุขวด แจกจ่ายราษฎรที่ประสบภัย รวมทั้งจำหน่ายราคาทุนให้กับ กำลังพลและส่วนราชการ
เมื่อ 9 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.ตรวจเยี่ยมชุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.5 ฯ ซึ่งเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้วให้กับราษฎร บ.โนนสวรรค์ ์ม.9 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ ตามแผนงานพัฒนา ประจำปี 2559
เมื่อ 9 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผอ.กขว.บก.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เครือข่ายนักพัฒนา และตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของหน่วย ณ กองบังคับการ และพื้นที่ ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 9 ก.พ.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ช.พัฒนา ฯ ดำเนินการขุดลอกคลอง บ้านราษฎร์รักแดน ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ ความยาว 2,000 จาก 4,000 ม. ผลการปฏิบัติงาน 50 %
เมื่อ 6 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. สนับสนุน รยบ.สัมภาระ และ มอบให้ นกร.ฯ และกำลังพล บริการรับ-ส่ง เด็ก-เยาวชนและ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อให้โอกาส อ.นางรองฯ ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า และลูกผู้ต้องขัง ไปทัศนศึกษา เขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 5 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ นกร.ฯ ร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา ทต.หนองตะครองและ ผบ.ช.พัฒนา ฯ นำกำลังพลรวม 4 นาย ร่วมทีมกับ ทต.หนองตะครอง แข่งขันฟุตบอล กับทีมครูละหานทราย ณ สนามกีฬา รร.บ้านหนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 5 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ช.พัฒนา ฯ ดำเนินการปรับปรุงทางลูกรังเป็นถนนลาดยางบ้านโคกสะอาดพัฒนา ถึง บ้านหนองกราด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ ระยะทาง 1,760 ม. อยู่ระหว่าง การลงลูกรังชั้นรองพื้นทาง ผลการปฏิบัติงาน 30%
เมื่อ 28 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ. นพค.52 ฯ นำกำลังพล ร่วมกับ ทต.หนองตะครอง มอบผ้าห่ม และหมวกไหมพรม ให้กับ พระภิกษุ,สามเณร และแม่ชี ในเขต ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ จำนวน 5 วัด รวม 30 รูป/คน
เมื่อ 28 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.นำกำลังพล ร่วมกับ ทต.หนองตะครอง มอบผ้าห่ม และหมวกไหมพรม ที่ บก.ทท. โดย นทพ.แบ่งมอบให้ ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง,ผู้พิการและผู้สูง อายุ จำนวน 100 ชุด ณ บ้าน ผู้ป่วย /ลาน ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 26 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนนักศึกษา กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางมา ศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้ นพค.52 ฯ และใช้สถานที่ ในการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้และนำเยี่ยมชมฐาน
เมื่อ 23 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. วส.921 ฯ และ ทต.หนองตะครอง จัดประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ. ณ ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 23 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.และ หน.วส.921,นายอำเภอละหานทราย และนายก ทต.หนองตะครอง มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ พร้อมจัดชุดบริการตัดผมให้กับประชาชน ณ ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 23 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.เป็นประธานพิธี ปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ณ ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 20 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ช.พัฒนา นพค.52 ฯ จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.หนองตะครอง และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการลอกผักตบชวาตามโครงการ "คลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข"และเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้วยลำนางรอง บ้านสระคู ม.1 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 20 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุม ทต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 18 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อ 15 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ ร่วมโครงการส่งมอบความสุขให้ประชาชน 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ และสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชน  ณ อบต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 12 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ นำกำลังพล ฝึกยิงปืนประจำปี 2559 เพื่อให้คุ้นชินกับอาวุธ ณ สนามยิงปืน ร.23 พัน.4 จ.บุรีรัมย์

เมื่อ 9 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมงาน และร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามหน้า ทต.พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
เมื่อ 8 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ เป็นผู้แทน เยี่ยมชมสินค้าชุมชน และร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (จว.บร.) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนศิลา 
ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อ 6 ม.ค.59
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกำลังพลและครอบครัว พร้อมราษฎรบริเวณ รอบหน่วย ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน ปีใหม่ ณ บริเวณลานหน้า กองบังคับการ ฯ

เมื่อ 11 ธ.ค.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ " BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ "จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ บริเวณลานหน้า บก.นพค.52 ระยะทาง 8.8 กม. เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลและประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ จ.บุรีรัมย์จัดขึ้น ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ5 ธ.ค.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี ฯหน้าที่ว่าการอ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 5 ธ.ค.58
บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ในงานพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี ฯ หน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 4 ธ.ค.58
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล ถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้ากองบังคับการ
เมื่อ 3 ธ.ค.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.58  ณ บริเวณแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้ากองบังคับการ ฯ
เมื่อ 28-29 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมสินค้าร่วมจำหน่าย งานมอบเสื้อพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรม"Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ" ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพฯ
เมื่อ 24 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ซักซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ร่วมกับส่วนราชการและประชาชน อ.เฉลิมพระเกียรติ  จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 23 พ.ย.58
ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.จัดทำป้ายชื่อที่ถูกต้องตามระเบียบมอบให้กับกำลังพลทุกนาย รวม 140 นาย
เมื่อ 21 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ผบ.นทพ.และคณะ ในโอกาศเดินทางมาทอดกฐิน ประจำปี 2558 พร้อมจัดกำลังพลบริการตัดผมให้กับนักเรียนและประชาชน ณ วัดเก้าสิบ อ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ


ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เมื่อ 19 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬา เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ฯ ประกอบด้วย ชักเย่อ กินวิบาก แชร์บอล วอลเล่บอล ฟุตซอล ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ของหน่วย
เมื่อ 19 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมกันทำบุญปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5,200 ตัว เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ฯ ณ บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่่พันธุ์ปลาภายในหน่วย
เมื่อ 19 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.พร้อมกำลังพลบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ในพื้นที่ ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง ศาลพระภูมิ ศาลเทพ และรูปปั้นจอมพลสฤษด์ ธนะรัชย์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ฯ
เมื่อ 19 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.พร้อมกำลังพลทำบุญเลี้ยงพระ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 49 ณ ห้องประชุมกองบังคับการ
เมื่อ14 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.5 นทพ. และคณะ ในโอกาศเดินทางมาตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของ ผบ.นทพ.และคณะ ณ บก.นพค.52 ฯ และบริเวณที่ตั้งโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อ 11 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล พร้อมครอบครัว ซักซ้อมกิจกรรม"BIKE  FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ภายในบริเวณที่ตั้งหน่วย เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและประชาชน จว.บุรีรัมย์
เมื่อ 5 พ.ย.58
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล ช.พัฒนา พร้อมยานพาหนะเครื่องจักรกล ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหน่วย ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

เมื่อ 23 ต.ค.58
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.มอบให้ รอง ผบ.นพค.52 ฯ  พร้อมกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2558 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ  จว.บุรีรัมย์

เมื่อ 20 ต.ค.58
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบให้ ฝยข.ฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าว ควบคู่การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี งป.59 ให้กับกำลังพล ช.พัฒนา และ นพช.ฯ ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม บก.ฯ

 

เมื่อ 15 ต.ค.58
บก.ทท.โดย พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการ ศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและ  เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์   ประจำปี 2558 จำนวน 26 ทุน ให้กับเยาวชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ   ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อ 14 ต.ค.58
บก.ทท.โดย พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล ตรวจพื้นที่โครงการเกษตรผสมผสาน ปี งป.60 จำนวน15 ราย เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.ละหานทรายจว.บุรีรัมย์    

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อ 9 ต.ค.58
บก.ทท.โดย พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. สั่งการให้ชุดบรรเทาสาธารณภัย เคลื่อนที่เร็ว ฝึกทบทวนและตรวจยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์เพื่อให้เกิดความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ณ ลานหน้า บก.นสน.ฯ/สระน้ำ นพค.52ฯ

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อ 1 ต.ค.58
บก.ทท.โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5ฯ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.52 ฯ ระหว่าง พ.อ.ปรินทร์พันธ์  น้อยนาค กับ พ.อ.บดีศร  จิตต์บุญเหลือ ณ ห้องประชุม บก.นพค.52 ฯ  

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่